Grafik
To main
About the project
Work packages
Om Miresowa
Publications
 To main > Om Miresowa
SitemapPrinter friendly

Om os

Mikrobiel oprensning af jord- og vandressourcer

Mere end 99% af det danske drikkevand kommer fra grundvand, og det er vand der almindeligvis har en meget høj kvalitet. Inden for de senere år er der imidlertid i stigende omfang fundet rester af pesticider i grundvandet, og der er derfor et stort behov for udvikling af nye teknikker til beskyttelse af drikkevandsressourcen.

Formålet med dette projekt er at udvikle helt nye mikrobiologiske teknikker til oprensning af pesticidforurenet jord og drikkevand. Pesticidnedbrydende mikroorganismer vil blive tilført jorden, således at udvaskningen af stofferne reduceres betydeligt eller helt ophører. Mikroorganismerne vil også blive tilført zoner omkring drikkevandsboringer og sandfiltre på vandværker for på denne måde at rense vandet. En sådan teknologi vil gøre det muligt at udnytte forurenede vandressourcer og dermed bevares andre naturlige ressourcer.

Både mikrosvampe og bakterier kan nedbryde pesticider, men nedbrydningsvejene er forskellige. Forskningen vil fokusere på etablering af mikrobielle konsortier bestående af både bakterier og svampe med det formål at opnå en effektiv og fuldstændig nedbrydning. Der vil blive udviklet nye metoder til isolering af nedbrydersvampe og -bakterier, der er særligt modstandsdygtige efter udsætning i miljøet. Desuden vil det blive undersøgt, om mikroorganismernes levedygtighed kan øges ved at binde dem til særlige bærestoffer, såkaldte carriers. De udviklede teknologier vil blive afprøvet i felten til oprensning af forurenet jord og drikkevand.

Grafik
© Miresowa Øster Voldgade 10, 1350 København K Tel.: +45 38 14 20 00 E-mail:
Last modified : April 24, 2009
*
Valid HTML 4.01!Valid CSS!